Liens

FST  

Fédération sportive suisse de tir
http://www.fst-ssv.ch/fr/desktopdefault.aspx

 

USS Assurances
http://www.uss-versicherungen.ch/fr/

SVC  

Société Vausoise des Carabiniers
http://www.tir-vd.ch/cms/index.php?page=svc

VD  

Les tireurs vaudois
http://www.tir-vd.ch

 

 

Tir hors du service (Confédération suisse - Forces terrestres)
http://www.he.admin.ch/internet/heer/fr/home/themen/sat/schiessen.html 

   

AFS / SAT
https://ssv-vva.esport.ch

 

Blason Oulens  

Commune de Oulens-sous-Echallens
http://www.oulens.ch

 

Tir Sportif Echallens  

Tir Sportif Echallens
http://www.tirsportifechallens.ch/